De helft van de percelen in het waarnemingsnetwerk heeft de behandelingsdrempel bereikt voor één of meer bladziekten bij bieten

Met de terugkeer van vochtigere klimatologische omstandigheden hebben bladziekten hun ontwikkeling hervat. De helft van de percelen van het waarnemingsnetwerk heeft de behandelingsdrempel bereikt voor ten minste één van de belangrijkste bladziekten, maar soms voor 2 of 3 van deze ziekten. De evolutie van de bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd die elke week wordt bijgewerkt.

Eén derde van de 56 waarnemingsvelden van deze week bereikten de behandelingsdrempel voor cercospora (5% van de bladeren aangetast). Cercospora werd echter waargenomen bij 73% van de percelen. Roest en witziekte werden respectievelijk waargenomen in iets meer dan 60% van de percelen. Voor elk van deze ziekten bereikte 20% van de waargenomen velden de behandelingsdrempel.

We raden u aan al uw percelen te inspecteren en uw waarnemingen te vergelijken met die van het netwerk.

Als de behandelingsdrempel wordt bereikt voor ten minste één ziekte, wordt aanbevolen om een erkend fungicide toe te passen aan de erkende dosis.

Mancozeb-producten zijn tijdelijk goedgekeurd (van 15/06/2019 tot 12/10/2019) voor cercospora en ramularia bij bieten.

De toevoeging van mancozeb ondersteunt de werkzaamheid tegen cercospora en vermindert de selectiedruk van resistente cercospora-stammen.

Zie de Fungi Memo 2019 voor meer informatie over het bestrijden van bladziekten en het gebruik van mancozeb.

De behandelingsdrempel:

Een blad wordt als aangetast beschouwd zodra een vlek met een vergrootglas is geïdentificeerd. De waarneming wordt gedaan op minimaal 50 bladeren (idealiter 100 bladeren) genomen in de middelste kroon, en niet op bladeren die te oud of te jong zijn.

Ziekte

Behandelingsdrempel (in juli)

Cercospora

5 % aangetaste bladeren

(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)

Ramularia

Witziekte

15 % aangetaste bladeren

(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)

Rest

Om het risico op weerstand te verminderen, wordt aanbevolen om behandelingen te optimaliseren:

  • kies een fungicide of een mengsel van fungiciden dat effectief is tegen de complexe aanwezige van ziekten. Ter herinnering, de toevoeging van een mancozeb ondersteunt de effectiviteit tegen cercospora ;
  • behandel met de erkende volle dosis voor voldoende remanentie;
  • behandelen wanneer de behandelingsdrempel is bereikt;
  • behandelen onder goede omstandigheden van temperatuur en vochtigheid (200 l / ha water – ‘s morgens op niet-verdorde bieten);
  • Vermijd onnodige behandelingen. Een vroege behandeling is nooit winstgevend.

Een voorstelling is beschikbaar op de site om u te helpen bij het realiseren van waarnemingen en bij de herkenning van bladziekten van bieten.