Rooi & Laden (cichorei)

Cichorei rooien, een kunst!

Net zoals in 2016, zijn de rooiomstandigheden voor cichorei niet eenvoudig. Cichorei wortelt zeer diep en breekt snel. Het is de bedoeling om zo diep mogelijk te werken om zoveel mogelijk van de cichoreiwortel te oogsten.

Hoewel er zones zijn waar iets meer neerslag gevallen is, zijn de rooiomstandigheden in het algemeen moeilijk. Hoewel het technisch niet altijd eenvoudig is, moet puntbreuk zoveel als mogelijk vermeden worden. Een wortelbreuk van enkele centimeter doorsnee betekent al snel een belangrijk opbrengstverlies. Probeer dus zoveel mogelijk puntbreuk te vermijden. Dit kan door:

  • Diepwoelen in aparte werkgang (best gecombineerd met ontbladeren, let op voor vorming grote kluiten);
  • Woeltanden op chassis rooier (wees voorzichtig, de rooibek moet deze krachten aankunnen, matig de rijsnelheid);
  • Rooien met vorken (rooit dieper dan scharen, proeven tonen gunstige resultaten in droge omstandigheden door minder puntbreuk).

Wees bij montage van woeltanden of vorken op de rooier steeds voorzichtig. De krachten op de rooibek nemen sterk toe. Let bij woelen in een aparte werkgang op dat de chauffeur van de tractor zeer nauwkeurig rijdt. Bij zijdelingse hellingen of stuurfouten gaan de wielen van de trekker of de tanden van de woeler de wortels breken. Controleer de werkdiepte door een kuil te graven.