Juli-Augustus 2024: Gezondheidsproblemen gesignaleerd in het gewas (bieten)

Waarnemingsveldennetwerk van het KBIVB voor de bietenteelt in 2024

Legende :

Meer uitleg rond de gebruikte legende:

Voor biet worden er waarnemingen uitgevoerd op cercospora, witziekte en roest. Elke ziekte waarvoor de drempel is bereikt, is aangeduid met een andere kleur. Wanneer de drempel bereikt is voor meerdere ziektes, zal het veld de kleur krijgen van de ziekte die als meest dreigend wordt beschouwd. Het cijfer geeft enkel aan of de drempel voor de ziekten 1 maal of 2 maal werd overschreden.

Cercospora wordt beschouwd als de gevaarlijkste bladpathogeen, gevolgd door witziekte en daarna roest. Als ter illustratie de drempel is bereikt voor cercospora en witziekte, zal het veld een roze kleur krijgen want cercospora wordt beschouwd als meest dreigend. Als in een tweede voorbeeld de drempel is bereikt voor witziekte en roest, dan zal het veld blauw kleuren want witziekte kan grotere gevolgen hebben ten opzichte van roest wanneer er niet tijdig wordt gereageerd. In een laatste voorbeeld is de drempel een eerste maal overschreden voor cercospora en een tweede maal voor roest en witziekte dan zal het veld op de kaart de kleur blauw met een 2 krijgen aangezien de drempel twee maal werd bereikt en de tweede maal witziekte als de gevaarlijkste bladpathogeen wordt beschouwd.  

De kaart van de waarnemingsvelden wordt meerdere keren per week bijgewerkt op basis van de gegevens doorgestuurd door de waarnemers.
(klik op het icoontje voor de geactualiseerde gegevens van het betreffende veld)