Bieten Plagen

Blijf waarnemingen uitvoeren tot en met rijsluiting

De bladluisdruk is niet veel veranderd in vergelijking met vorige week. De iets koudere temperaturen en het hoog aantal nuttigen aanwezig op het perceel hebben hier hoogstwaarschijnlijk iets mee te maken. De meeste percelen naderen rijsluiting of zijn ondertussen gesloten. Het is belangrijk om observaties uit te voeren tot en met de sluiting van de rijen en indien nodig, wanneer de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen op 10 planten bereikt is, dient een laatste behandeling uitgevoerd te worden.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing !) of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.