Bieten Plagen

Blijf waarnemingen in de bieten uitvoeren tot de rijen volledig gesloten zijn

Op de meeste percelen is het 10-bladstadium (of meer) reeds bereikt en beginnen de rijen te sluiten. Nuttige insecten en/of hun eieren (weekschildkevers, lieveheersbeestje, zweefvlieg, gaasvlieg …) worden vaak waargenomen door onze waarnemers.

Het goede weer van afgelopen week heeft niet alleen de groei van de bieten bevorderd, maar ook de bladluizen hebben ervan kunnen genieten. Verschillende velden hebben deze week de drempel voor de eerste, tweede of sommigen voor de derde maal bereikt. Dit toont aan dat het uitvoeren van waarnemingen belangrijk blijft, ook wanneer de bieten reeds het 10-bladstadium hebben bereikt en de rijen beginnen te sluiten.

Wanneer u een laatste bespuiting hebt uitgevoerd bij rijsluiting, is geen verdere tussenkomst meer nodig en kan u rekenen op de nuttige insecten voor de bestrijding van de groene en zwarte bladluizen. Indien de rijen nog maar deels gesloten zijn, vragen wij u nog waarnemingen uit te voeren tot een volledige sluiting zichtbaar is. Een behandeling na het bereiken van de drempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten blijft raadzaam ook wanneer de rijen nog net niet gesloten zijn.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Bij het uitvoeren van de waarnemingen is het heel belangrijk om te kijken naar de onderkant van de bladeren aangezien de bladluizen liefst direct zonlicht vermijden. Daarom is het van essentieel belang om de randen van gekrulde bladeren voorzichtig open te vouwen. Tot slot moeten ook de opgekrulde bladeren in het hart van de plant ontrolt worden, aangezien ze daar het liefst zitten.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel met Movento 0.45 l/ha (2 toepassingen, veiligheidstermijn 90 dagen), Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing) of Closer 0.2l/ha (1 toepassing).
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met boor.