Bieten Bladziekten

Blijf cercospora opvolgen

Meer dan de helft van de percelen die op regelmatige basis worden opgevolgd heeft de drempel van 20% aangetaste bladeren door cercospora bereikt !  Witziekte, ramularia en roest komen in mindere mate voor. Laat de cercospora niet uitbreiden tot “haarden” want deze kunnen, zeker in de gevoelige rassen, snel uitbreiden. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Als het veld na 15 oktober moet gerooid worden, rekening houdend met het ras, raden wij een behandeling aan als de drempel voor cercospora (opnieuw) bereikt wordt. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (vanaf 20 augustus)

Cercospora

Ramularia

20 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

30 % aangetaste bladeren