Cichorei Gewasbescherming (cichorei)

Bladziekten aanwezig in cichorei

De 3 ziekten die worden opgevolgd in cichorei zijn witziekte, Alternaria en roest. In het merendeel van de opgevolgde percelen werd witziekte vastgesteld. Alternaria werd in beperkte mate in alle percelen waargenomen (maximum 10% van de bladeren). Roest werd sporadisch waargenomen. Ook deze evolutie kan u volgen via de kaart.