Juli-Augustus 2022: Gezondheidsproblemen gesignaleerd in het gewas (cichorei)

Waarnemingsveldennetwerk van het KBIVB voor de cichoreiteelt in 2022

Legende :

Meer uitleg rond de gebruikte legende:

Bij cichorei wordt er gekeken naar de ziekten alternaria, witziekte en roest. Witziekte wordt beschouwd als de gevaarlijkste bladpathogeen gevolgd door alternaria en roest. Wanneer meerdere bladziekten aanwezig zijn op het perceel, zal het veld de kleur krijgen van de bladpathogeen die als meest dreigend wordt beschouwd. Als ter illustratie symptomen van alternaria en roest zichtbaar zijn, zal het veld rood kleuren aangezien een infectie met alternaria grotere gevolgen kan hebben ten opzichte van een infectie met roest.

De kaart van de waarnemingsvelden wordt meerdere keren per week bijgewerkt op basis van de gegevens doorgestuurd door de waarnemers.
(klik op het icoontje voor de geactualiseerde gegevens van het betreffende veld)