Bieten Plagen

Bladluizen: de schadedrempel is voor de tweede keer bereikt in sommige percelen !

De drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten is voor de tweede keer in sommige velden bereikt. De druk van de bladluis is hoog en zal de komende dagen waarschijnlijk verder toenemen. Blijf opletten! Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Gezien de korte nawerking van de insecticidebehandeling op kleine plantjes wordt geadviseerd om één week na de eerste bespuiting opnieuw waarnemingen uit te voeren. Zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten opnieuw bereikt is, behandel met Teppeki of Movento en tracht van product te wisselen.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten:

Behandel met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.

  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki mag gemengd worden met bietenherbiciden. Enkel één toepassing is erkend.
  • Movento 100 SC mag gemengd worden met bietenherbiciden, met uitzondering van mengsels met Safari, Venzar, Avadex en Centium. Twee toepassingen zijn erkend.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.