Bieten Plagen

Bladluizen amper aanwezig

De aanwezigheid van bladluizen werd op 137 percelen nagegaan. In totaal werden maar liefst een kleine 5000 bietenplantjes gecontroleerd op de aanwezigheid van bladluizen waarbij er op amper 3 groene bladluizen werden gevonden (1 groene ongevleugeld en 2 gevleugelde). Kolonies van zwarte bonenluizen werden niet geobserveerd.

Aangezien een klein aantal bladluizen werd waargenomen, raden wij af om een insecticidenbehandeling toe te passen. Een insecticidenbehandeling tegen groene bladluizen is pas gerechtvaardigd als de behandelingsdrempel, namelijk twee ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten, wordt bereikt. Blijf alert op de aanwezigheid van bladluizen. De aanwezigheid kan nagegaan worden door te kijken naar de onderkant van de bladeren aangezien ze zich daar graag verstoppen.