Bieten Teeltontwikkeling

Bijna alle bieten gezaaid, heterogene opkomst

Volgens de laatste schattingen van Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij was op 13 april meer dan 95% van het Belgische bietenareaal ingezaaid. Vooral in zware poldergronden is de uitzaai geremd door de droge bodemtoestanden.

De veldopkomst is soms zeer heterogeen tussen de verschillende velden maar ook in de percelen door verschillen in bodemtextuur. In deze velden wordt gewacht op neerslag om de kieming te vervolledigen. Een onvolledige opkomst is geen reden om de onkruidbestrijding uit te stellen.