Teeltontwikkeling

Bijna 50% gezaaid

uitzaai3Vanaf dinsdag 24 maart heeft een lange regenperiode zich verspreid over heel het land. Zij werd (tijdelijk) afgesloten door zware regenval op zondag 29 maart. Begin week 13 konden er nog enkele velden gezaaid worden. Er werden tijdens deze periode ±7.500 ha gezaaid in de bietensectoren die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij (±60% gezaaid in totaal) en ±1.000 ha bij deze die leveren aan ISCAL Sugar (±20% gezaaid in totaal). De totaal gezaaide oppervlakte op maandag 30 maart bedraagt ±26.150 ha, dit is 48,9% van de verwachte oppervlakte voor 2015 (±53.500 ha).
Dit oppervlaktepercentage, gestopt op dinsdag 24 maart door de komst van een regenperiode, zou bijna overeenkomen met de vroegste 50-zaaidatum (helft van de gezaaide oppervlakte), zoals dit het geval was in 2003 (jaar met een zeer hoog niveau van bietenopbrengst voor deze periode).
Men moet geduldig afwachten vooraleer opnieuw het veld te betreden om de zaaiwerkzaamheden voort te zetten en de eerste onkruidbestrijdingsbehandelingen in de reeds gezaaide percelen uit te voeren.
Aanbevelingen hierover werden voorgesteld in de vorige berichten.
Sommige vroeg gezaaide velden werden aangetast door bosmuizen, voordat de zaden in de bodem konden kiemen.
De allereerste opkomsten werden op maandag 30 maart waargenomen in een proef van het KBIVB gezaaid op 14 maart (dit is 16 dagen na de zaai). Voor deze datum bedraagt het aantal graaddagen 103 bij nulbasis te Ukkel, wat overeenkomt met het aantal graaddagen over het algemeen nodig om het begin van de veldopkomst waar te nemen.