Bieten Plagen

Bietenvlieg in bieten: Overhaast de behandeling niet!

Veel percelen tonen eitjes van bietenvliegen en larven, voornamelijk op de oudste bladeren. De behandelingsdrempel vanaf het 8-bladstadium van de bieten is hoog (18 eieren en larven per plant) en vereisen over het algemeen geen interventie.

Ook al is de situatie soms spectaculair en lijkt de interventiedrempel (planten met mineergangen en levende larven) te zijn bereikt, toch raden we behandelingen af omdat de gebruikte insecticideproducten de nuttige insecten vernietigen, die vandaag de dag essentieel zijn om de groene en zwarte bladluizen die nog steeds aanwezig zijn, te beheersen.