Bieten Cichorei Plagen

Bestrijding van bosmuizen in bieten en cichorei

Waarnemers uit het waarnemingsnetwerk van het KBIVB hebben ons schade door bosmuizen gemeld. Wij herinneren u eraan dat er geen erkende producten meer zijn om de aanvallen van bosmuizen in grote teelten te bestrijden.

Er zijn twee oplossingen mogelijk om bosmuizen te bestrijden:

  • Voer de bosmuizen (preventief) met onbehandeld zaad (bv. granen) om ze een alternatieve voedingsgewoonte te bieden. Deze voeding wordt beperkt tot risicozones.
  • De controle van bosmuizenpopulaties bevorderen door roofvogels door het plaatsen van zitstokken in open gebieden.

De milde en droge winter is gunstig voor het overleven van bosmuizen. Bodembedekkers die nog niet vernietigd of verwerkt zijn, alsook graskanten zijn perfecte toevluchtsoorden voor bosmuizen die het bietenzaad zouden kunnen opeten, na de zaai en vóór hun kieming.

Preventieve voeding: De risicozones zijn in het bijzonder velden die lange tijd onder een groenbemester verbleven of velden in de nabijheid van met gras bezaaide hellingen of bossen en zonder roofvogels. Plaats de niet-behandelde korrels idealiter vóór de zaai onder een holle dakpan of in stukken van PVC buizen om ze te beschermen tegen de regen en om te vermijden dat de vogels er van eten. Denk eraan om het lokaas regelmatig aan te vullen.

Stimuleren van roofvogels: Roofvogels hebben graag een panoramisch uitzicht. Hoe hoger ze zitten, hoe groter hun waarnemingsstraal. De steunpalen (ten minste 40 cm in de grond) zouden minstens 2 m boven de grond moeten steken en zeer stabiel zijn. De zitstok moet horizontaal zijn, goed vastzitten en niet-wegglijdend (ruw hout). Hij moet een breedte (of diameter) hebben van 3-5 cm en 20 cm lang zijn.