Bemesting Bieten

Bereken de stikstofbemesting van uw bieten

De stikstofstaalnames uitgevoerd in februari vertoonden zeer variabele, soms zeer hoge stikstofgehaltes in de bodem. Deze profielen worden gekenmerkt door de droge weersomstandigheden van 2018, die soms een sterke invloed hadden op de opbrengst van de gewassen. Er is ook een grote verscheidenheid in de verdeling van het profiel.

Bereken de toe te dienen stikstofdosis in enkele klikken. De module is beschikbaar op onze website: Module KBIVB.

Als u op uw landbouwbedrijf profielen heeft gemaakt en deze profielen hebben een N-gehalte van meer dan 60 kgN/ha, heeft u de mogelijkheid om tijdens deze berekening “hoog stikstofprofiel in het voorjaar” aan te vinken in het betreffende bodemoppervlak.

Het gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2018 is beschikbaar op onze website. Deze richtlijnen zijn opgesteld door Requasud of door de BDB.

Een persoonlijk bemestingsadvies, gebaseerd op een analyse van het stikstofprofiel op het einde van de winter is aanbevolen, vooral bij gronden die in 2018 een lage opbrengst hebben opgeleverd, voorvruchten die veel stikstof in het profiel achterlaten, organische stoffen met snelle mineralisatie of van niet-landbouwoorsprong (slib, compost, …).

De theoretische module, beschikbaar sinds 2006, laat toe om zeer gemakkelijk een stikstofbemestingsniveau te bekomen volgens standaardwaarden, zonder een beroep te doen op een profielanalyse. De module houdt rekening met de bemestingswaarde van talrijke organische stoffen, naargelang het toedieningstijdstip en de gebruikte hoeveelheden. Talrijke proeven van het KBIVB hebben het nut van de hoeveelheden stikstofbemesting, opgesteld volgens dit model, aangetoond.