Bieten Teeltontwikkeling

Algemene situatie in de bieten en aanwezigheid van bladluizen

De koude weersomstandigheden zijn momenteel niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de bieten. Deze tragere groei houdt de parasitaire druk in stand die lichte schade kan veroorzaken aan de boven- en ondergrondse delen.

De koude omstandigheden van de afgelopen week zijn ongunstig voor de vluchten van groene bladluizen. Op 7 mei waren er maar weinig velden met groene bladluizen en geen enkel veld bereikte de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten. De boodschap is dus om te wachten met het behandelen, maar zelf de situatie in uw velden op te volgen.

Zwarte bladluiskolonies blijven aanwezig maar ontwikkelen zich ook langzaam. Het is een kwestie van hun ontwikkeling te volgen en enkel in te grijpen, met een selectief en specifiek bladluisproduct, als hun aantal en grootte aanzienlijk wordt (30 tot 50% van de planten met kolonies).

Voor velden die zijn gezaaid met een Poncho of Cruiser-behandeling is geen interventie vereist.

Volg de evolutie van de groene bladluispopulaties via de kaart van de gemelde problemen in de teelt voor mei en juni.

Volg de teeltontwikkeling via de kaart van de waarnemingsvelden.