Wortelziekten

Afsterven van de bieten als gevolg van boorgebrek

In talrijke percelen verschijnt er boorgebrek. Dit gebrek neemt nog toe door de droge omstandigheden van dit seizoen. De symptomen zijn:

  • ontwikkeling in zones in het veld
  • de hartbladeren blijven klein en sterven af. De oudere bladeren vergelen en worden broos, daarna zwart en sterven
  • necrotische bruine vlekken op de bladstelen

De beschikbaarheid van boor hangt af van de pH van de bodem, hij is beschikbaar voor een pHKl van:

  • 6 tot 6,5 voor zandige leemgronden
  • 6,7 tot 7,1 voor leemgronden

Het gebrek wordt groter door de droogte in de lente en de blokkages kunnen verergeren door een te hoge bekalking vlak voor de teelt van bieten.
De bestrijding kan enkel preventief gebeuren door een toediening van boor in de gronden met een laag boorgehalte (<0,50 mg/kg grond): 500 g boor/ha. De toediening moet gebeuren voor het sluiten van de bietenrijen.
Een samenvattend document over de verschillende wortelziekten is beschikbaar op de website van het KBIVB. Het is belangrijk uw percelen te bezoeken tijdens de rooi en uw bietenhopen te observeren om eventuele wortelziekten aanwezig in uw percelen te identificeren. Op die manier kunt u bestijdingsmaatregelen toepassen die bijna allemaal preventief zijn!