Bewaring

De afdekking met Toptex verbetert de bewaring en de reiniging van de bieten

Toptex dekzeilen die correct geplaatst zijn op een hoop met driehoekig vorm en goed aangespannen, verminderen de indringing van regenwater in de hoop met meer dan 90%. De afdekking met Toptex laat een luchtcirculatie in de hoop toe en droogt de bietenhoop hetgeen de efficiëntie van de reiniging en de bewaring verbetert. Toptex beschermt uw bietenhoop echter niet tegen strenge vorst.

De interprofessionele akkoorden voor afdekking zijn verschillend voor elke suikerfabriek. Vanaf 15 november verplichten de interprofessionele akkoorden voor bieten geleverd aan de Tiense Suikerraffinaderij een afdekking met een geotextiel (Toptex) voor de bietenhopen te leveren vanaf 1 december. Voor Iscal ligt de datum waarop wordt aanbevolen de bietenhopen af te dekken nog niet vast. Volgens de interprofessionele akkoorden wordt die bepaald in overleg met de plantersorganisatie en dit in functie van de weersomstandigheden.

Aarzel niet om uw landbouwkundige te contacteren en om aandachtig de informatie over « afdekking », verzonden door de suikerfabrieken, te lezen. Vergeet niet om snel uw suikerfabriek te verwittigen van de afdekking van de bietenhoop.

Ter herinnering: De Toptex dekzeilen moeten tot aan de basis van de hoop geplaatst worden, maar contact met de grond moet vermeden worden. Indien de dekzeilen te breed zijn en de hoop overschrijden, vouw ze dan op aan de basis van de hoop, zodat ze de grond niet raken in geval van strenge vorst. De Toptex dekzeilen beschermen de hoop niet tegen strenge vorst of vorst met aanhoudende wind.
Indien dekzeilen niet mechanisch bevestigd worden met een schijf aan de basis van de hoop, moet men voldoende ballast gebruiken op ze perfect tegen de oppervlakte van de hoop te houden. De dekzeilen moeten perfect « aangespannen » worden zodat ze niet wegvliegen met de wind en de afstroming van het water verbeteren.
Dekzeilen die in de wind wapperen beschermen de bietenhoop niet. Opgelet, gebruik nooit grond als ballast. Bij vorst zal het zeer moeilijk zijn om de Toptex dekzeilen te scheiden van de bevroren grond.

Een module « Bietenhopen en theoretisch aantal afdekzeilen » is beschikbaar op de website van het KBIVB. Deze module kan het minimum aantal Toptex dekzeilen bepalen.

Gemechaniseerde afdekking: Er bestaat materiaal voor mechanische afdekking dat de bevestiging met een horizontale schijf langs de gehele basis van de hoop toelaat. Deze manier is de meest eenvoudige en effectieve methode (voor zover men met een tractor rond de hele hoop kan gaan). Informeer u bij uw bietensyndicaat of uw landbouwkundige naar het bestaan van loonwerkers of machines die mechanisch de Toptex dekzeilen kunnen plaatsen en verwijderen.

Meer info in het artikel van de Bietplanter « Langdurige bewaring van bieten en bescherming tegen vorst ».