Module Bietenhopen en theoretisch aantal afdekzeilen

Klik hier om de module te starten

De berekening is gebaseerd op de oppervlakte van het perceel, de verwachte opbrengst, de afmetingen van de hoop (breedte en hoogte) en de afmetingen van de gebruikte dekzeilen.

Wij herinneren eraan dat de breedte van de hoop kleiner moet zijn dan de machinebreedte voor het laden van de hoop (reiniger met opnametafel-siloreiniger) en niet in functie van de machine voor het aanmaken van de hoop (lader-bunkerlader). De optimale breedte van een hoop zal 7,50 m zijn indien hij opgenomen wordt met een machine met opnametafel van 8 m. Zij zal 9,00 m bedragen indien de opnametafel 10 m is.

De breedte van de gebruikte dekzeilen moet groter zijn dan de breedte van uw hoop, volgens een vermenigvuldigingscoëfficiënt van ongeveer 1,3. Voor een hoop van 7,50 m, zal de breedte van het dekzeil 9,80 m bedragen (= 7,5 m x ± 1,3). Voor een hoop van 9,00 m, zal de breedte van het dekzeil 11,80 m of 12,00 m bedragen (= 9 m x ± 1,3).

Volgens uw gegevens, stelt de module « bietenhoop en theoretisch aantal afdekzeilen » automatisch op : de lengte van de hoop in meter per hectare en de totale lengte van de hoop, het aantal ton bieten per meter hoop en het aantal nodige dekzeilen volgens de gekozen afmetingen.

Deze module moet nog gevalideerd worden door veldgegevens. De uiteinden van de hoop (beide uiteinden) worden niet meegenomen in de berekening.

Het belang van de dekzeilen van het type « geotextiel » en het juiste gebruik ervan werden uitvoerig beschreven in « De Bietplanter » van juli/augustus 2010 (klik HIER).