Bieten Plagen

Activiteit van bladluizen in bieten daalt, maar waarnemingen blijven belangrijk !

Er is weinig evolutie te zien in de bladluispopulatie in vergelijking met vorige week. Amper op enkele velden werd de schadedrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt, namelijk 9 van de 152 velden. Dit is te wijten aan de minder gunstige weersomstandigheden. Spijtig genoeg werd er op enkele velden geadviseerd een behandeling uit te voeren voor de drempel was bereikt. Het gebruik van een insecticidebehandelingen wordt pas aangeraden wanneer de behandelingsdrempel bereikt is. Ook een behandeling tegen aardvlooien en thrips is, op enkele hoogst uitzonderlijke gevallen na, overbodig. Zeker behandelingen met een pyrethroïde zijn af te raden aangezien dit nefaste gevolgen heeft op de aanwezigheid en bestrijding van bladluizen in een later stadium. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.