Aardvlooien blijven aanwezig, maar dit is geen reden tot het uitvoeren van een behandeling.

Op een kwart van de percelen werden aardvlooien en/of schade van aardvlooien waargenomen. De aanwezigheid van vraatplekken of van aardvlooien zelf, is geen reden tot behandeling met een insecticide. Zeker behandelingen met een pyrethroïde zijn af te raden aangezien dit nefaste gevolgen heeft op de aanwezigheid en bestrijding van bladluizen.