Bieten Plagen

Aanwezigheid van slakken

In sommige percelen wordt de aanwezigheid van kleine grijze slakken gemeld. Het gaat over perceelsranden of percelen met residu’s van groenbedekkers. De slakken kunnen aan de bladeren en het jong stengeltje vreten.

Volg oplettend uw percelen op en strooi bij schade van slakken een erkend lokmiddel op het perceel of op de perceelsranden.

Strooi de korrels met een speciaal uitgeruste strooier bij een densiteit van 5 à 7 kg per hectare (raadpleeg de erkenningen op www.fytoweb.be).