Bieten Plagen Plantenbescherming

Aanwezigheid van schildpadtor in verschillende percelen

Op verschillende percelen werd er schade van de schildpadtor gemeld. De larven gaan zorgen voor venstervraat waarbij de opperhuid aan de onderkant van het blad wordt opgegeten. Ondertussen zijn het vooral de volwassen individuen die aanwezig zijn in de percelen. De gaten bij de volwassen kevers doorboren het volledige blad. Vooral in de streek van Doornik werden op verschillende percelen zowel schade als de aanwezigheid van volwassen kevers gemeld. Ook in de polderstreek kunnen ze aanwezig zijn.