Bieten Bladziekten

Aanhoudende ontwikkeling van bladziekten bij bieten

Een derde van de percelen die werden waargenomen in het netwerk van “bladziekten” bereikte de drempel van een tweede behandeling met fungiciden. Drie weken na de uitvoering van een eerste fungicidebehandeling is de hervat de bladziekteontwikkeling soms zeer intens. De situatie zijn echter erg verschillend tussen de percelen. We raden u daarom aan uw percelen te inspecteren. Een tweede behandeling mag niet systematisch worden uitgevoerd, zelfs als de behandelingsdrempel voor de tweede keer wordt bereikt.

Behandeling is alleen gerechtvaardigd in bepaalde gevallen:

  • Rooien na 15 oktober
  • Gevoelig ras met betrekking tot het complex van bladziekten (Fongi Memo 2019)
  • Vooral wanneer cercospora zich opnieuw sterk ontwikkelt (20% van aangetaste bladeren)

Late behandelingen (na de eerste helft van september) zijn zelden rendabel, vooral op minder dan 45 dagen voor de rooi.

Als een tweede behandeling nodig is :

  • moeten de werkzame stoffen afgewisseld worden met inachtneming van hun werkingsmechanisme;
  • kan Mancozeb toegevoegd worden als er een hoge Cercospora-druk is.
  • Respecteer de veiligheidstermijn voor oogst: de keuze van de fungicide zal worden gemaakt rekening houdend met de veiligheidstermijn en het aantal toegestane toepassingen.

De evolutie van de bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd die elke week wordt bijgewerkt. Raadpleeg de Fungi Memo 2019 en de lijst met goedgekeurde fungicide-producten voor meer informatie over de bestrijding van bladziekten en het gebruik van mancozeb.