Bieten Zaaitechniek

Aandachtspunten zaaibedbereiding en zaai bieten

De weersvoorspellingen zien er voor de komende weken goed uit. Stilaan beginnen de velden op te drogen maar ze zijn nog niet overal geschikt om te starten met de zaaibedbereiding. Let op wanneer je voor zaad koos met alleen Force (zonder NNI) in de omhulling. Om een goede werking van Force te garanderen is het belangrijk om te streven naar een constante zaaidiepte tussen 1,5 en 2,5 cm! Zaai je dieper, dan zijn de ondergrondse delen van het plantje niet volledig beschermd.

Controleer de percelen afzonderlijk, er zijn grote verschillen tussen de percelen. Kies uw zaaitijdstip in functie van de weersvoorspellingen. Streef in uw planning naar minimum 36 uur drogend weer, zonder neerslag na de zaai.

Kies voor een correcte zaaidiepte in functie van de weersomstandigheden. Indien regen voorspeld wordt, zaai dan niet te diep.

Streef naar een finale gewasstand van 95.000 planten per hectare (85.000 in zware klei). De zaaiafstand hangt af van de rijafstand (45 of 50 cm) en van het verwachte opkomstpercentage. Percelen die niet-kerend bewerkt worden, vertonen soms een iets lager opkomstpercentage dan percelen die geploegd worden door de aanwezigheid van gewasresten in het zaaibed. Ook grasland dat recent gescheurd werd kan door de aanwezigheid van bodeminsecten lagere opkomsten geven. Een handig overzicht welke zaaiafstand overeenkomt met welke gewasstand vindt u in dit overzicht.

Meer informatie over aandachtspunten bemesting, zaaibedbereiding, uitzaai, zaaidiepte en bewaring van bietenzaad vindt u in het artikel “Aandachtspunten voor de uitzaai: goed gestart is half gewonnen!” uit De Bietplanter.