Aandachtspunten voor de uitzaai: goed gestart is half gewonnen! (Bietplanter februari 2019)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van februari 2019

Februari is al goed begonnen, wat wil zeggen dat we ons stilaan kunnen voorbereiden op de uitzaai van de suikerbieten. Zowel op teelttechnisch als op economisch vlak zijn er heel wat uitdagingen. Kies je als landbouwer voor zaden zonder de gekende neonicotinoïden (Poncho Beta of Cruiser-Force), beginnen deze uitdagingen al van bij de uitzaai. Ook de bemesting vindt plaats vlak voor of vlak na de uitzaai.

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel kan je hier downloaden: