Bodembewerking Zaaitechniek

Aandachtspunten bij de zaaibedbereiding en de zaai van suikerbieten (Bietplanter maart 2016)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van maart 2016

We streven naar een zo goed mogelijk renderende bietenteelt. Een goede ontwikkeling, hoge opbrengst en goede rooikwaliteit start met een kwalitatieve zaaibedbereiding en goede zaai. Een goed contact met bodemvocht, een goede bedekking en een snelle opwarming van de bodem in de buurt van het zaadje zijn de belangrijkste streefdoelen van de zaaibedbereiding. De functie van de zaaimachine is om de zaadjes zo nauwkeurig mogelijk af te leggen, mooi vastgedrukt en op een gelijke diepte.
Aandacht voor een kwaliteitsvol zaaibed en een correct onderhoud en afstelling van de zaaimachine zorgen voor een vlot kiemend en ontwikkelend gewas. Een ideale start voor een vlotte onkruidbestrijding en later ook een kwaliteitsvolle oogst.

 

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: