Bieten Bodem Rooi & Laden

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten (Bietplanter september 2019)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van september 2019

2019 werd opnieuw gekenmerkt door erg droge omstandigheden. Al heeft de neerslag van de voorbije weken wel gunstige effecten op de bodemtoestand. Hoewel het nog steeds vrij droog is, zal de rooi dit jaar waarschijnlijk minder moeizaam zijn als de start van vorige campagne. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoe het weer zal evolueren en kan een droge start gevolgd worden door zeer natte omstandigheden. Daarom, voor aanvang van het rooiseizoen, deze korte opfrissing van de rooiaanbevelingen. 

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel kan u hier downloaden.