Rooi & Laden (cichorei)

Aanbevelingen oogst cichorei 2016

decompacteur-cichoreeOndanks een moeilijk voorjaar en de uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen weken, biedt de cichoreiteelt wel nog een mooi opbrengstpotentieel. Maar door de extreem droge en harde bodem kan de opbrengst mogelijk erg verminderen. Bij de oogst kan een belangrijk deel van de opbrengst verloren gaan door (zware) puntbreuk. Maar er zijn mogelijkheden om dit verlies te beperken.
Een diepe bewerking voor of tijdens de oogst zal puntbreuk sterk verminderen. Er bestaan verschillende technieken om deze diepe bewerking uit te voeren. Zo zijn vorkenrooiers speciaal gebouwd om de cichoreiwortels dieper te kunnen oogsten. Ook decompactortanden kunnen gebruikt worden om de bodem los te maken alvorens de cichorei geoogst wordt. Wees er wel bewust van dat in de huidige omstandigheden en werkdiepte (20 à 25 cm) grote krachten op het frame terecht komen. Zorg dus voor een voldoende sterke constructie! Naast de mogelijkheid om deze tanden voor het rooigedeelte te plaatsen, kan er ook geopteerd worden voor een aparte werkgang (ontbladeren vooraan + decompacteren achteraan). Nadien volgt de effectieve rooi.
Men moet ook de reiniging afstemmen op de droge omstandigheden. Verlaag de draaisnelheid van de reinigingsorganen en verklein de afstand tussen de zonnen en de geleidingsrekken. Uitrustingen met varkensstaarten worden best afgeschermd (door geleidingsplaten) om de agressiviteit van de reiniging te verminderen.
Ziehier de resultaten van veldproeven met verschillende cichoreirooiers. Let wel op, deze proeven werden uitgevoerd in normale (dus iets vochtigere) omstandigheden. De verschillen kunnen door de huidige omstandigheden uitvergroot worden.