Bieten Plagen

Plagen: slakken blijven aanwezig !

Schade door slakken in suikerbieten en cichoreivelden blijft actueel. Deze doet zich voor op opgekomen planten, aan de kiem van de plant in de grond of aan de kiembladeren.

De meest getroffen percelen zijn ploegloos, maar ze worden ook aangetroffen in geploegde gronden. Wees waakzaam en ga regelmatig uw percelen bekijken.

In aanwezigheid van schade zal men producten op basis van metaldehyde of ijzerfosfaat strooien (lijst slakkenmiddelen). Blijf waarnemen en herhaal de behandeling indien nodig in functie van de neerslag en de ontwikkeling van het gewas.