50 procent van de waarnemingsvelden in suikerbieten hebben de spuidrempel bereikt

cartography 270716In 50 % van de percelen die wekelijks in ons netwerk opgevolgd worden, werd de spuitdrempel bereikt. In de meeste percelen is cercospora dominant. Men mag echter witziekte,  ramularia en roest niet verwaarlozen. Zij komen ook regelmatig voor, maar hier werd de spuitdrempel slechts in 10 % van de velden bereikt. De evolutie van de bladziekten versnelt door de gunstige klimatologische omstandigheden.
Wij raden aan uw percelen regelmatig te onderzoeken en uw waarnemingen te toesten aan deze van het netwerk  « bladziekten » (cartografie)  en slechts een fungicidebehandeling uit voeren indien de spuitdremel voor één van de 4 ziekten wordt bereikt. De fungicidebehandelingen in bieten mogen niet preventief uitgevoerd worden.
De volgende tabel bevat een overzicht van de spuitdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt . De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren). Neem geen jonge bladeren in het hart van de plant of oude bladeren aan de basis, alsook geen verwelkte bladeren.

Ziekte Spuitdrempel (in juli)
Cercospora 5% aangetaste bladeren
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)
Ramularia
Witziekte 15% aangetaste bladeren
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)
Roest

Wanneer de spuitdrempel wordt bereikt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.

Voor meer details, zie: