IPM

50% Driftreducerende doppen: een verplichting in Vlaanderen

Sedert begin dit jaar is het een verplichting in kader van IPM (niveau 1) om spuitdoppen te gebruiken met 50% driftreductie. Drift is een bron van diffuse vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen en moet dus vermeden worden. Daarnaast is het belangrijk om te behandelen op momenten met weinig wind en de van toepassing zijnde bufferzones te respecteren. Om u keuzemogelijkheden te geven wat betreft de keuze van 50% drift reducerende spuitdoppen werd de lijst van drift reducerende doppen geactualiseerd. U kan deze lijst vinden via: http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-gewasbescherming, de vernieuwde doppenlijst is opgenomen als bijlage van de IPM checklist. De OCI’s zullen controles uitvoeren op de toepassing van deze IPM verplichting tijdens een Vegaplan-IPM audit. Indien men bij een Vegaplan controle nog niet beschikt over 50% drift reducerende doppen dan zal men binnen de maand een factuur van de juiste doppen dienen voor te leggen aan de controlerende instantie. Alternatief gaat men het engagement aan om de eerstvolgende opleiding spuittechniek te volgen en zal men hierna, binnen de maand, een factuur van de juiste doppen voorleggen. Indien er bij de lopende keuringscyclus van spuittoestellen vastgesteld wordt dat er geen 50% drift reducerende doppen geplaatst zijn zal dit geen afkeuring tot gevolg hebben.