Bladziekten Waarnemingsvelden

±50% van de waarnemingsvelden hebben behandelingsdrempel bereikt

cartography 040815Tijdens de afgelopen week merken we een evolutie van de bladziekten (week 31). Zij worden momenteel waargenomen in ±2/3 van de waarnemingsvelden van het KBIVB, waarvan ±50% de behandelingsdrempel bereikt hebben, meestal voor witziekte.
Indien dit nog niet gebeurd is, raad het KBIVB aan om zeker uw velden deze week (week 32) te controleren en om een fungicidebehandeling uit te voeren indien de behandelingsdrempel bereikt is.
De volgende tabel bevat een overzicht van de behandelingsdrempel volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Zelfs vanaf 1 enkele kleine vlek per blad, correct geïdentificeerd met de loep, zijn er lichte symptomen. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren.

Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren met milde symptomen =
2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100
Ramulara
Witziekte 15% bladeren met milde symptomen =
7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100
Roest

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen (klik HIER). De veiligheidstermijn kan voor sommige producten oplopen tot 45 dagen.
Ter herinnering :
– Een diaporama van de typische symptomen van deze ziekten is beschikbaar op de website van het KBIVB.
– De fungicideproducten kunnen alleen worden toegepast in aanwezigheid van symptomen van bladziekten en niet preventief (IPM reglementering). In afwezigheid van symptomen heeft een preventieve behandeling met halve dosissen van een systemisch fungicide of met producten die een actieve stof met fungicidewerking bevatten, geen enkel nut.
– Behandel bij voorkeur ‘s morgens, op niet te nat bietenloof, met voldoende water.
– De opvolging van de waarnemingen en de aanwezigheidsgraad van de bladziekten kunnen bekeken worden op een cartografische illustratie die regelmatig wordt bijgewerkt op de website van het KBIVB.
– Meer info vindt u in De Bietplanter van juli-augustus 2015.
Momenteel wordt er geen enkele bladziekte waargenomen in de cichoreiteelt.