Rassen

Zijn rassen kiezen voor 2015 (Bietplanter januari 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van januari 2015

De door het KBIVB aanbevolen rassen voor de zaai van 2015 zijn opgenomen in de lijsten hieronder en verdeeld in 3 categorieën : rhizomanie, nematoden, rhizoctonia.
Een beperkt aantal rassen is opgenomen in deze lijsten : met de keuze van een ras wil men zich in 2015 verzekeren van een maximale productiviteit, kwaliteit en economisch potentieel van het gezaaide bietenperceel.
Ze zijn bedoeld om de rentabiliteit en de duurzaamheid van de bietenteelt te garanderen.
Maar kennen we onze percelen goed ? De keuze van het juiste type ras zal afhangen van de goede kennis van het perceel. En een deel van de opbrengst kan afhangen van de juiste rassenkeuze. Natuurlijk beïnvloeden andere factoren, waaronder in de eerste plaats het jaar, de opbrengst van het perceel positief of negatief. De ganse teelttechniek speelt een rol : keuze van de zaaidatum, beheer van de bemesting, kwaliteit van de zaaibedbereiding, kwaliteit van de zaai, de gewasbescherming … Het financieel inkomen is anderzijds afhankelijk van de gemaakte kosten.

Auteur: André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: