Zaaibedbereiding : geen haast !

Als gevolg van de hevige regenval van de afgelopen maanden zien we grote verschillen in de bodemstructuur van de percelen bestemd voor bieten en cichorei, soms zelfs binnen hetzelfde bedrijf. Veel percelen zijn aan de oppervlakte ” verdicht ” en lijken op eerst zicht droger dan ze in werkelijkheid zijn!

Waar de vorige oogst plaatsvond onder moeilijke omstandigheden en waar het nog niet mogelijk was om de bodem optimaal te bewerken, wordt vaak verdichting vastgesteld. Op andere percelen is er een betere bodemstructuur dankzij de juiste grondbewerking en de goede ontwikkeling van tussenteelten, in combinatie met de vorst van half januari.

Controleer voor aanvang van de werken met een spade de toestand van de bodem! De oppervlakkige laag moet verkruimelen (zaaibed) en de dieper gelegen aarde mag niet in een compacte blok blijven liggen als je deze voor je uitwerpt (vochtige grond is gevoeliger voor verdichting)! Het is belangrijk om de verdichting niet te verplaatsen naar diepere natte lagen. Grondbewerkingsfouten hebben een negatieve invloed op de veldopkomst en de wortelontwikkeling en kosten van de opbrengst.