Nematoden

Zaai van tussenteelten

tussenteeltDe oogst van de graanteelten zal vroeger zijn dan normaal. Uw bestelling voor de zaai van tussenteelten moet juist ingeschat worden. In bietenvelden : verkies mosterd of rammenas resistent voor nematoden.
Voor de bietenteler kan deze tussenteelt, vooral in een relatief vroeg jaar, gebruikt worden om het bietencystennematode te vangen. Daarom moet men vanaf nu gele mosterd of bladrammenas, die een hoge resistentiegraad voor nematoden hebben, inzaaien.
Wat ook de kennis is van de nematodenbesmetting, het gebruik van « niet resistente » mosterd wordt afgeraden (zelfs indien deze soms minder duur is) ! In geval van aanwezigheid van stengelaaltjes (Ditylenchus sp.) wordt het gebruik van gele mosterd als tussenteelt afgeraden.
Een niet-limiterende lijst van de resistente rassen van mosterd en rammenas is beschikbaar op de website. Kies voor de vroege zaai liever laatbloeiers.