De zaai van bieten weldra beëindigd

Volgens de schattingen van de landbouwkundige diensten van de suikerfabrieken is voor Iscal 94% van de bietenoppervlakte gezaaid en 98% voor de Tiense Suikerraffinaderij.
De 50-zaaidatum (= 50% van de oppervlakte gezaaid) in 2017 is ongeveer 29 maart, waardoor 2017 bestempeld wordt als een jaar met « vroege zaai ». De theoretische 50-zaaidatum situeert zich rond 6-7 april in ons land.
De grafiek van de evolutie van de uitzaai van de laatste tien jaar toont een overeenkomst met 2011 en 2012, namelijk een vroege zaai over een korte periode.
Door de droge omstandigheden worden soms onregelmatige opkomsten waargenomen in de meest droge zones van de percelen. Een beetje regen zou ongetwijfeld de opkomst in de laatst gezaaide percelen bevorderen.
Volg de ontwikkeling van de teelten via de kaart van de waarnemingsvelden waarbij u in de commentaren van elk veld, de zaaidatum en opkomsten terugvindt. Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt.