Bieten Zaaitechniek

Zaai bieten: wachten…

De huidige weersomstandigheden zorgen ervoor dat de grond kan opdrogen en langzaam opwarmt. Ga echter niet overhaast te werk want de maand maart kan nog altijd onaangename verrassingen voor ons in petto hebben met koude temperaturen.

Een te vroege zaai (vóór 10 maart) veroorzaakt het risico op een zeer groot aantal schieters, zeker als u dubbel tolerante rhizoctonia-rassen gebruikt. Het is beter om te wachten op mildere temperaturen (nachttemperaturen boven 5°C) en een goed opgewarmde bodem.

We herinneren er u ook aan dat een bietenteelt die gelijkmatig groeit, de onkruidbestrijding vergemakkelijkt. Een cultuur die langzaam begint is vaak synoniem voor een extra FAR doorgang en dus extra kosten. Ook zal een langzaam groeiend gewas voor langere tijd kwetsbaar zijn voor bodeminsecten, wat in afwezigheid van neonicotinoïden het risico op verlies van planten kan doen toenemen.