Zaad

Zaadkwaliteit van 2014

zaadkwaliteitIndien u nog zaad over heeft van vorig jaar (2014), en zelfs indien dit bewaard werd op een droge plaats, beschermd tegen vocht, denk eraan om de kiemkracht te controleren alvorens het te gebruiken.
Zaai een honderdtal zaden op 2 cm diepte in een vrij grote rechthoekige bak, gevuld met potgrond, aangedrukt en bevochtigd en aan 10-12°C (maximum 15°C). De kieming wordt waargenomen na 15 dagen. Men moet in deze omstandigheden ten minste 80% gekiemde plantjes hebben om de zaadpartij te behouden. Meng geen zaad van vorig jaar met nieuw zaad van 2015 in uw zaaielementen zonder deze test uit te voeren. Indien u besluit ze toch te gebruiken, hou dan eerder deze zaden om uw zaai te beëindigen dan ze te gebruiken bij de eerste zaai.