Wortelziekten

Wortelziekten correct identificeren in het najaar om te anticiperen op toekomstige problemen (Bietplanter oktober-november 2016)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober-november 2016

Aphanomyces heeft een comeback gemaakt na bij 25 jaar afwezigheid! Inderdaad, we moeten teruggaan naar 1991 om een soortgelijk jaar te vinden met dit type zwarte en droge verrotting van de wortel. Andere wortelziekten, zoals rhizoctonia bruinwortelrot en rhizoctonia violetrot, zijn regelmatig aanwezig in België. Aantastingen door het stengelaaltje of boorgebrek kunnen ook leiden tot wortelrot. Bestrijdingsmiddelen in de teelt zijn vrijwel onbestaand. Het correct identificeren van de wortelziekten in uw percelen, zal u toelaten om de vruchtwisseling en fytotechnie aan te passen en de verspreiding van de ziekte naar andere percelen te voorkomen. In geval van wortelziekten is het belangrijk om uw hoop niet aan te leggen op een ander onbesmet perceel om het niet te besmetten via de reinigingsgrond.

Auteurs: Françoise Vancutsem & Andé Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: