Plantenbescherming Wortelziekten

Wortelziekten correct identificeren in het najaar om te anticiperen op toekomstige problemen (Bietplanter oktober 2019)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober 2019

Wortelziekten zijn regelmatig aanwezig in onze Belgische bietenvelden. Bestrijdingsmiddelen in de teelt zijn vrijwel onbestaand. Het correct identificeren van de wortelziekten in uw percelen zal u toelaten om de vruchtwisseling en fytotechnie aan te passen en de verspreiding van de ziekte naar andere percelen te voorkomen. In geval van wortelziekten is het belangrijk om uw hoop niet aan te leggen op een ander onbesmet perceel om het niet te besmetten via de reinigingsgrond. 

Auteurs: Françoise Vancutsem & André Wauters


Het volledige artikel kan je hier downloaden.