Bieten

Wintervoordrachten 2015/2016

voordrachtenIn 2016, in het Vlaams Gewest, zal het KBIVB deelnemen aan vergaderingen georganiseerd door het PIBO (Tongeren) en door de Dienst Voorlichting van het Vlaams Ministerie van Landbouw (Vo-ADLO). In het Waals Gewest zal het KBIVB deelnemen aan de wintervergaderingen georganiseerd in samenwerking met de Suikerfabrieken en de bietenorganisaties.
De data, plaatsen en het programma van de verschillende voordrachten die momenteel voorzien zijn werden medegedeeld door de verschillende instellingen. Deze informatie is opgenomen op de website van het KBIVB (klik HIER).