Winderige doortochten : controleer de bevestigingen van de Toptex dekzeilen

bietenhoop1Na de winderige doortochten van de laatste dagen en de aankondiging van een waarschijnlijk korte periode van nachtvorst begin volgende week (22-23/11), moet men nagaan of het vastzetten van de reeds geplaatste Toptex dekzeilen voldoende is en niet moet worden versterkt. Zorg er ook voor dat de dekzeilen voldoende aangespannen zijn en blijven om een maximale afstroming van het regenwater van het dekzeil toe te laten. Er bestaan zeer effectieve bevestigingssytstemen (laterale bevestiging met schijf, zandzakken, …) waarover u indien nodig contact kunt opnemen met uw landbouwkundige. Wij herhalen dat het absoluut geen zin heeft om vanaf nu reeds de bietenhopen af te dekken met plastiek dekzeilen (zwarte dekzeilen).
De bietentelers die leveren aan ISCAL Sugar (Fontenoy) worden eraan herinnerd dat de akkoorden nog steeds van toepassing zijn. Zij worden gevraagd om hun landbouwkundige te contacteren voor meer informatie.
De zwarte plastiek dekzeilen zijn enkel aanbevolen in geval van strenge vorst en polaire wind. Zij zijn bedoeld om de indringing van vorst in de hoop te beperken. Plastiek dekzeilen die nu worden geplaatst, in afwezigheid van vorst, beperken in hoge mate de verluchting van de hoop. Zij bevorderen de opstapeling van vocht en warmte in de hoop en bevorderen dus ook de snellere ontwikkeling van bewaarschimmels, vooral voor de hopen die later moeten geleverd worden.
Daarentegen bevestigt het gebruik van Toptex dekzeilen bij regenweer en voor een periode van minstens 10 tot 15 dagen elk jaar een reële verbetering van de vermindering van de grondtarra vervoerd bij het gebruik van siloreinigers bij bietenhopen.
Meer informatie over de afdekking van hopen met Toptex dekzeilen is beschikbaar op de website van het KBIVB.