Teeltontwikkeling (cichorei)

Vooruitgang van de zaai cichorei

De zaai van cichorei vordert zowel in het oosten als in het westen van het land aan hetzelfde tempo. Zowel Beneo-Orafti als Cosucra schatten per 31 maart dat 20% van de cichoreipercelen ingezaaid zijn.