Teeltontwikkeling (cichorei)

Vooruitgang van de zaai cichorei

De schattingen van Beneo en Cosucra bevestigen dat de zaai van cichorei vorige week is gestart. Het gezaaide areaal wordt geschat op 45% van de voorziene hectaren.

Het is belangrijk de uitzaai van cichorei slechts te hervatten bij een verhoging van de bodemtemperatuur.