Teeltontwikkeling

Het voortzetten van de zaai van bieten gebeurt in goede omstandigheden

Afgelopen week vorderde de gezaaide oppervlakte echter heel langzaam, met een gezaaide oppervlakte van 5,5% voor Iscal op 26 maart en van 3% voor de Tiense Suikerraffinaderij op 24 maart. Momenteel zorgt het zachte weer voor een snelle voortgang van de zaai in goede omstandigheden.