Onkruid

Een vooropkomstbehandeling in de bieten kan nuttig zijn bij problematische onkruiden

Een vooropkomstbehandeling kan uitgevoerd worden op de vroeg gezaaide percelen indien men veel probleemonkruiden verwacht. Hoe droger de omstandigheden hoe minder werking men mag verwachten van deze behandeling. Hoe later de zaai, hoe minder het nut van deze vooropkomstbehandeling.
Er is vanaf dit jaar een erkenning voor het toepassen van Goltix Queen en Goltix Titan (525 g/l metamitron + 40 g/l quinmerac, respectievelijk erkenning 10238P/B en 10408P/B) in vooropkomst. Men mag max. 3 l/ha Goltix Queen of Titan toepassen in vooropkomst, men mag max. 6 l/ha van één van deze producten toepassen in voor- en na-opkomst gecombineerd. In naopkomst mag men max. 2 l/ha per toepassing gebruiken met een max. van 3 toepassingen. Dit product is zeer selectief voor de biet en is voornamelijk geschikt in vooropkomst op percelen met veel hondspeterselie en kamille.
Een tweede wijziging die invloed heeft op de wijze waarop men een vooropkomstbehandeling doet is de volgende: vroeger was er een wettelijke beperking op het toepassen van ‘Centium’ in combinatie met chloridazon (‘Pyramin’) of vloeibare metamitron (‘Goltix’). Vanaf dit jaar mag men ‘Centium’ toepassen in combinatie met vloeibare Goltix maar om selectiviteitsredenen niet met ‘Pyramin’. Hierdoor dient men geen ‘vaste’ WG formulering van Goltix te combineren bij ‘Centium’ voor de vooropkomstbehandeling indien men naast bingelkruid en hondspeterselie ook kamille verwacht op het perceel.
Dit zijn natuurlijk niet de enige mogelijkheden voor een vooropkomstbehandeling. Een andere samenstelling van flora kan uw productkeuze beïnvloeden. Meer daarover …
Op percelen waar er geen probleemonkruiden zijn (kamille, hondspeterselie, etc…) is deze behandeling niet strikt noodzakelijk. Dit op voorwaarde dat men bij de opkomst van onkruiden direct de eerste FAR na-opkomstbehandeling kan uitvoeren. Lees meer over de vooropkomstbehandeling in de FAR Memo 2017.
De lijsten met erkende gewasbeschermingsmiddelen zijn aangepast en terug te vinden op onze website.