Wortelziekten

Voornaamste wortelziekten in de biet, aanwezig bij de rooi en tijdens de bewaring (De Bietplanter oktober-november 2014)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober-november 2014

De wortelziekten van de biet die aanwezig zijn op het einde van de groeiperiode zijn vaak moeilijk te herkennen, vooral na de oogst en in de hoop. Vóór de rooi zijn de elementen die nuttig zijn om de oorsprong van het probleem te identificeren de volgende : spreiding en de intensiteit van het symptoom op het veld, de stand van het bladstelsel en de aangrenzende bieten, de zone van het veld waarin de bieten werden aangetast en het ras.

 

Auteurs: Guy Legrand & André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: