Onkruid

Verwijdering van schieters en onkruidbieten

Ter herinnering, een onkruidbiet kan meer dan duizend levensvatbare zaden produceren die gedurende meer dan tien jaar kiemkrachtig kunnen blijven in de grond.
Het is daarom belangrijk om opnieuw langs te gaan in uw bietenpercelen om de schieters en (« wilde ») onkruidbieten, die eventueel later verschenen zijn, te verwijderen.
De zaden geproduceerd door deze bieten kunnen reeds « afgerijpt » zijn, het is dus raadzaam om deze schieters en onkruidbieten uit het perceel te verwijderen.
In geval van zware aantasting zijn chemische (onkruidstrijker) of mechanische (cirkelmaaier) vernietiging altijd een optie.