Bieten Onkruid

Verwijder de bieten die schieters vertonen

Schieters zijn nu reeds in verschillende bietenpercelen waargenomen. Deze zijn afkomstig van gezaaide bieten of “wilde” bieten (onkruidbieten uit het verleden).

Deze planten moeten vóór de bloei, en op regelmatige tijdstip, worden verwijderd om zaadproductie te voorkomen. De vernietiging van deze bieten moet uitgevoerd door met een hak de biet onder de kop af te snijden et de stengel te breken. Ga regelmatig naar uw velden om deze schieters en “wilde bieten” te verwijderen en dit vóór ze in zaad komen. Bij zaadvorming moeten de schieters uit het veld gedragen worden. Het verwijderen van schieters vóór de bloei is absoluut noodzakelijk in percelen gezaaid met Conviso Smart bieten. Ter herinnering: één schieter zal duizenden zaden produceren die gedurende tien tot vijftien jaar kunnen kiemen.

Wij raden aan de schieters te verwijderen alvorens een fungicide te spuiten om blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te vermijden.